Terugbetaling kyphoplastie

13 JUNI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Gebruiksmateriaal voor KYPHOPLASTIE met ballon :

De verstrekking 683012-683023 kan slechts eenmaal per opname aangerekend worden en komt slechts in aanmerking voor vergoeding indien het materiaal aangewend wordt naar aanleiding van één van de onderstaande indicaties :

A. Osteoporotische indeukingsfracturen

« single level » of « multi-level » en lager dan T5 zonder neurologische compressie en zonder uitvalsverschijnselen waarbij aan al de volgende voorwaarden voldaan wordt :

 1. blijvende pijnklachten van meer dan 8 weken en te wijten aan de fractuur en waarbij de medicamenteuze pijntherapie die gedurende minimaal 8 weken uitgeprobeerd werd, ofwel faalde ofwel aanleiding gaf tot te hinderlijke nevenwerkingen; dit wordt beschreven in een verslag van de arts die de pijntherapie toepaste; de interventie moet wel plaatsgrijpen binnen een periode van 4 maand nadat de eerste objectieve vaststellingen van de indeukingsfractuur werden gedaan tenzij een progressie van de fractuur aangetoond kan worden;
 2. het hoogteverlies ligt tussen de 20 en de 60 %;
 3. de dorsale muur is behouden;
 4. er is botoedeem aanwezig;
 5. de fracturen zijn volgens de AO classificatie type A1.1, A1.2, A1.3 of A2.3.;
 6. bij een man :
  • ofwel een T-score, berekend ten opzichte van een mannelijke referentiepopulatie van < -2,5 ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie.
  • ofwel een T-score, berekend ten opzichte van een mannelijke referentiepopulatie van < -1 ter hoogte van de heup (volledige zone of zone van de hals) bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie.;
 7. bij een vrouw met een door glucocorticoïden-geïnduceerde osteoporose die behandeld wordt met een langdurige (meer dan 3 maanden) orale dagelijkse dosis van minstens 7,5 mg prednison of equivalent die wordt toegediend in het kader van een wetenschappelijk erkende indicatie :
  - ofwel moet de patiënte zich in de menopauze bevinden zonder hormonale substitutie;
  - ofwel moet de patiënte een T-score vertonen, berekend ten opzichte van een vrouwelijke referentiepopulatie, van < -1,5 gemeten ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) of van de heup (volledige zone of zone van de hals) bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie;
 8. bij een vrouw in de menopauze : een T-score, berekend ten opzichte van een vrouwelijke referentiepopulatie van < - 2,5 ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) of van de heup (volledige zone of zone van de hals) bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie.

B. Indeukingsfracturen veroorzaakt door het multiple myeloma van Kahler zonder neurologische compressie en zonder uitvalsverschijnselen waarbij aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 1. blijvende pijnklachten van meer dan 6 weken en te wijten aan de fractuur en waarbij de medicamenteuze pijntherapie die gedurende minimaal 6 weken uitgeprobeerd werd ofwel faalde ofwel aanleiding gaf tot te hinderlijke nevenwerkingen; dit wordt beschreven in een verslag van de arts die de pijntherapie toepaste;
 2. de dorsale muur is behouden;
 3. er is botoedeem aanwezig;
 4. de fracturen zijn volgens de AO classificatie type A1.1, A1.2, A1.3 of A2.3.

In beide gevallen wordt de diagnose gesteld op basis van de volgende onderzoeken :

 • en RX face en profiel
 • en MRI of indien een contra-indicatie hiervoor een CT-scan
 • en botscintigrafie zonder SPECT

En bij osteoporotische indeukingsfracturen ook een DEXA-scan.

De documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de hoger vermelde indicaties, moeten steeds in het dossier aanwezig zijn en moeten naar de adviserend geneesheer verstuurd worden als hij/zij dit vraagt. »

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken,

Mevr. L. ONKELINX

« terug

 

Maak een online afspraak

Via onderstaande link kan u op een aanvoudige manier een afspraak maken.

Boek hier uw afspraak